Úvod  |   O spoločnosti  |   Stavebná výroba  |   Služby  |   Referencie  |   Aktuálne stavby  |   Cenník  |   Napíšte nám  |   Kontakty

Slovak English
PSP

Úvod

Stránka je vo fáze prípravy a toto je skúšobná verzia.


Spoločnosť PSP Prešov s.r.o. je malá perspektívna firma, ktorá sa venujeme realizácii hlavnej stavebnej výroby, s možnosťou dodania subdodávateľov pre pomocnú stavebnú výrobu. (v blízkej budúcnosti sa plánuje rozvíjať aj v tejto činnosti). V súčasnej dobe sa orientuje hlavne na dodávanie prác HSV s komplexným zabezpečením dodávok materiálov a stavebných prác.
Firma sídli v Prešove, v priemyselnej zóne Budovateľská 59, Prešov. Areál tvorí administratívna 3 poschodová budova, skladová hala, garáže pre stroje a mechanizmy, zámočnícka a stolárska dielňa, Areál má cca 10 000 m2, z toho 1 000 m2 tvoria kryté skladové priestory, 400 m2 zastavanej plochy administratívnej budovy, 2 000 m2 nekrytých skladových priestorov, 400 m2 garážoveho státia, 600 m2 dielenských priestorov a zvyšok tvorí spevnená plocha.
Najväčší dôraz kladie firma na konkurencieschopnosť dodávok prác v širokom regióne Zámerom je plne sa priblížiť požiadavkám investora pri jeho realizačnom zámere, s rešpektovaním všetkých jeho pripomienok a prianí pri dodržaní bezpečnosti práce a ostatných predpisov.

Kvalita práce

Kvalita je posudzovaná hlavne z hľadiska zákazníka a firma pri hodnotení kvality vychádza práve z jeho názoru a pocitov.
Medzi faktory, ktoré považuje firma za najdôležitejšie z hľadiska kvality služieb patrí :
  • spoľahlivosť (schopnosť dodať požadovanú službu kvalitne, presne a spoľahlivo),
  • ústretovosť (snaha a ochota poskytnúť zákazníkovi promptne danú službu a pomoc),
  • istota (znalosti, zručnosť, vystupovanie konateľov a zamestnancov firmy),
  • hmatateľné aspekty (fyzické aspekty, vzhľad personálu, vybavenie).

Naša stratégia a ciele

Základným a dlhodobým cieľom je maximálna spokojnosť klienta a dosiahnutie výhody v konkurenčnej súťaži na stavebnom trhu a posilniť tak trhovú pozíciu spoločnosti. Kľúčom spoločnosti k dosiahnutiu stanoveného dlhodobého cieľa je stanovená ambiciózna stratégia, ktorá definuje základné ciele, priority a konkrétne úlohy. K jej najvýznamnejším úlohám patrí:
  • kvalita a profesionalita prevedených prác,
  • posilniť pozíciu spoločnosti prostredníctvom poskytovania širokého rozsahu služieb,
  • chrániť životné prostredie,
  • zavedenie a implementácia integrovaného manažérskeho systému.
Plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z firemnej stratégie je predpokladom úspešnosti nasej stavebnej firmy na stavebnom trhu na Slovensku ako aj v Európske únii.


Úvod  |   O spoločnosti  |   Stavebná výroba  |   Služby  |   Referencie  |   Aktuálne stavby  |   Cenník  |   Napíšte nám  |   Kontakty

       counter

© Pozemné stavby Prešov, s.r.o. All rights reserved. Created by adaras.sk